VAK Dubbelplan


Nu har vi fått in krokar för VAK´s lastsystem i två plan.