Pallgafflar


Lyft och Surrningsredskap har förvärvat pallgaffel delen från vår leverantör där vi har varit största kunden. Vilken kommer att stärka företagets position samt säkerställa vidare utveckling av pallgafflar för kranlyft.