Betongtransporter


Ännu en nyhet med tanke nya surrningsregler.
Armerad gummimatta för ökad friktion och skydd av betongelement i samband med A-bockar.
Storlek: 2.0 x 0.3 meter, tjocklek: 12 mm