Navigering

Sträckindikator TENMET

Artikelnummer: 6MS000500
  • Mätare för inspänningskraft i spännband
  • Max STF 500 daN

Tenmet är lätt att använda.
Sätt fast mätaren på spännbandet, fäll handtaget och läs av kraften i bandet.

Instruktioner.

Sträckindikator för 4 och 5 tons spännband.
För säkrare transport av gods som spänts fast med spännband.
Tenmet gör det enkelt att kontrollera hur hårt bandet dragits åt runt lasten.
Beroende på åtkomlighet, armstyrka och mängden band i spännaren,
varierar inspänningskraften i ett spännband med upp till 50%.
Så här enkelt kollar Du att bandet är tillräckligt åtdraget.

1 Tenmet i redoläge (spännarmen i ca.30 grad uppfälld).
2 För in avlänkningsfingrarna på bandets undersida till stopp.
3 Avrullningskulan i spännarmens ändpart är nu ovanför och
mitt på bandet.
4 För spännarmen mjukt till sitt ändstopp och släpp greppet.
5 Den svarta visaren pekar nu på en markering i visartavlan,
som med en siffra (X 100 daN) anger den kraft som bandet
är uppspänt med.
6 Repetera enligt 4 och 5 ovan för bekräftelse på mätningen.

Observera att Tenmet endast ger en indikation på den
ungefärliga inspänningskraften. Variationer uppstår p.g.a. olika
bandtyper och fri bandlängd med mera.
Tenmet är tillverkad för 50 mm bandbredd och 2 mm tjockt band.
Tenmet är ett mätinstrument och skall behandlas varsamt.
Var försiktig så att du inte klämmer dig.
Bör kalibreras om man avviker från instruktionen
Rörliga delar på mätinstrumentet skall smörjas för att uppnå bästa resultat.